Strona główna Blog Strona 56

Oświetlenie awaryjne Wrocław

0

Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru oświetlenie awaryjne Wrocław posiadają za zadanie wykrycie pożaru we wczesnej fazie. Dają sposobność odpowiednio szybkiej reakcji na zagrożenie pożarowe, a co za tym idzie chronią życie ludzi znajdujących się wewnątrz budynku oddymianie oraz ograniczają zakres potencjalnych zniszczeń. Współczesne systemy pożarowe integrują, nadzorują oraz sterują działaniami innych systemów bezpieczeństwa , stając się integralną częścią systemu BMS inteligentnych budynków. Jako firma oferujemy Państwu oświetlenie awaryjne wysokiej klasy i kompleksową obsługę z zakresu instalacji systemów sygnalizacji pożaru. Specjalizujemy się w zabezpieczaniu zarówno obiektów biurowych i handlowo – usługowych jak i przemysłowych, charakteryzujących się skomplikowanymi procesami technologicznymi i trudnymi warunkami bytowymi. Wiedzę praktyczną, które zdobyliśmy na przestrzeni lat, umożliwia nam na dobranie najbardziej optymalnego rozwiązania do potrzeb klienta. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy pełną realizację zadania na każdym z etapów:

Oświetlenie awaryjne

0

Oświetlenie awaryjne (ang. emergency lighting) – oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego. Podstawowym zagadnieniem oświetlenia awaryjnego jest oświetlenie drogi dla szybkiego i bezpiecznego wyjścia z budynku w czasie awarii oświetlenia podstawowego. Oprawy oświetlenia awaryjnego są zasilane ze żródła niezależnego od żródła zasilania
oświetlenia podstawowego.
Istnieje mnóstwo lokalnych przepisów elektrotechnicznych i budowlanych należących projektowania, instalacji i inspekcji urządzeń oświetlenia awaryjnego. Istnieją także europejskie i ogólnoświatowe, ujednolicone normy jasno określające wymagania w tym zakresie. Osoby za drzwi przeciwpożarowe odpowiedzialne za planowanie, instalację i użytkowanie budynków powinny stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów w danym kraju. Przepisy, rozporządzenia i normy zawierają szereg wytycznych określających rodzaj oraz zastosowanie właściwego oświetlenia awaryjnego w budynku w zależności od jego przeznaczenia, powierzchni, ilości kondygnacji itp.
Według normy PN-EN 13201 oświetlenie awaryjne jest ogólnym określeniem kilku specyficznych odmian oświetlenia:

 • oświetlenie awaryjne: Oświetlenie przeznaczone do oświetlenie awaryjnestosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podsawowego.
 • droga ewakuacyjna: Droga przeznaczona do ewakuacji w przypadku zagrożenia.
 • oświetlenie ewakuacyjne: Część oświetlenia awaryjnego zapewniająca bezpieczne opuszczenie zagrożonego miejsca lub umożliwiająca uprzednie podjęcie próby zakończenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.
 • oświetlenie drogi ewakuacyjnej: Część oświetlenia ewakuacyjnego mająca na celu zapewnienie, że droga ewakuacyjna będzie jednoznacznie zidentyfikowana i wykorzystana bezpiecznie do ewakuacji.
 • oświetlenie strefy otwartej oddymianie (w pewnych krajach znane jako oświetlenie antypaniczne): Część oświetlenia ewakuacyjnego stosowana w celu uniknięcia paniki oraz umożliwienia dotarcia do miejsca, z którego droga ewakuacyjna może być rozpoznana.
 • oświetlenie strefy wysokiego ryzyka: Część oświetlenia ewakuacyjnego stosowana dla bezpieczeństwa osób biorących udział w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub znajdujących się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, a także umożliwiająca właściwe zakończenie działań w sposób bezpieczny dla wszystkich osób w niej przebywających.
 • oświetlenie rezerwowe: Część oświetlenia awaryjnego umożliwiająca kontynuację normalnych czynności w sposób niezmieniony. IEC 50 – Dział 845
 • wyjście awaryjne: Wyjście przewidziane do użytku podczas zagrożenia.
 • znak bezpieczeństwa: Znak przekazujący ogólną informację dotyczącą bezpieczeństwa, uzyskaną przez kombinację barwy, kształtu oraz szczegółową informację dotyczącą bezpieczeństwa przez dodanie symbolu graficznego lub tekstu. ISO 3864:1984
 • znak bezpieczeństwa oświetlony zewnętrznie: Znak oświetlony (gdy jest to wymagane) przez zewnętrzne źródło światła.
 • znak bezpieczeństwa oświetlony wewnętrznie: Znak oświetlony (gdy jest to wymagane) przez wewnętrzne źródło światła.

GDZIE NALEŻY STOSOWAĆ OŚWIETLENIE AWARYJNE ?
Odpowiednie warunki ewakuacji z zagrożonego miejsca polegają na zapewnieniu drogi ewakuacyjnej natomiast zabezpieczeniu oświetlenia awaryjnego.

Instalacje oświetlenia awaryjnego muszą być wykonane w każdym budynku dla klasie zagrożenia ludzi:

 • na drogach ewakuacyjnych prowadzących z tej strefy
 • na zewnątrz budynku (stąd wymagana konieczność oświetlenia przestrzeni na zewnątrz za ostatnim wyjściem ewakuacyjnym).

Każdy budynek w którym zanikanie napięcia może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia, ale również zagrożenie środowiska lub duże straty materialne należy zasilić co najmniej z dwu niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii oraz wyposażyć w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne).

W jakich pomieszczeniach należy stosować oświetlenie awaryjne? (RMI § 181.3 pkt 1)

 • w pomieszczeniach kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych
 • w pomieszczeniach audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób
 • w pomieszczeniach wystawowych w muzeach
 • w pomieszczeniach o powierzchni ponad 1.000m2
 • w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym
 • w pomieszczeniach o powierzchni ponad 2.000m2 w budynkach zdatności publicznej i zamieszkania zbiorowego

Na jakich wybiegach ewakuacyjnych należy stosować oświetlanie ewakuacyjne?

 • na drogach ewakuacyjnych z wszystkich ww. pomieszczeń stosować oświetlenie awaryjne,
 • oświetlenie awaryjne należy stosować na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
 • oświetlenie awaryjne należy stosować na drogach ewakuacyjnych w szpitalach i innych budynkach, gdzie znajdują się osoby o ograniczonej zdolności poruszania się o własnych siłach,
 • oświetlenie awaryjne należy również stosowa na drogach ewakuacyjnych w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Czas postępowania oświetlenia ewakuacyjnego winien wynosić co najmniej 2 godziny.

Oświetlenie awaryjne

Sygnalizacja pożaru i oddymianie budynków

0

Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru mają za zadanie wykrycie pożaru we wczesnej fazie. Dają możliwość odpowiednio szybkiej reakcji na zagrożenie pożarowe, a co za tym idzie chronią życie ludzi znajdujących się wewnątrz budynku oraz ograniczają zakres ewentualnych zniszczeń.

Współczesne systemy pożarowe integrują, nadzorują oraz sterują działaniami innych systemów bezpieczeństwa , stając się integralną częścią systemu BMS inteligentnych budynków.
Jako firma oferujemy Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę z zakresu instalacji systemów sygnalizacji pożaru, drzwi przeciwpożarowe. Specjalizujemy się w zabezpieczaniu zarówno obiektów biurowych i handlowo – usługowych jak i przemysłowych, charakteryzujących się skomplikowanymi procesami technologicznymi i trudnymi warunkami bytowymi. Doświadczenie, które zdobyliśmy na przestrzeni lat, pozwala nam na dobranie najbardziej optymalnego rozwiązania do potrzeb klienta oraz oddymianie.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy pełną realizację zadania na każdym z etapów:

 • wykonanie projektu
 • dostawa urządzeń
 • oddymianie
 • montaż systemu
 • integracja z systemami bezpieczeństwa
 • budynku
 • wdrożenie i szkolenie
 • opieka serwisowa

Do naszych instalacji wykorzystujemy urządzenia takich producentów jak POLON-ALFA, W2, D+H, ESSER, SCHRACK, ARITECH, SIEMENS.
Wszystkie projektowane i instalowane przez naszą firmę systemy spełniają wymagania norm oraz posiadają atesty i świadectwa dopuszczenia instytutów i placówek certyfikujących.

Korado